ضمن عرض سلام و تشكر بابت خريد شما كتابدوستان گرامي؛جهت دريافت هر چه سريعتر كتابهايتان لطفا آدرس گيرنده را كامل و به درستي وارد نموده و حتما در محل قيد شده حضور داشته باشيد تا از برگشت آن و هزينه هاي احتمالي جلوگيري شود.با تشكر