با سلام ؛ ضمن تشكر از خريد شما كتابدوستان گرامي ، خواهشمنديم آدرس خود را به درستي و كامل وارد نموده و در محل حضور داشته باشيد تا از برگشت و هزينه هاي احتمالي جلوگيري شود.